Әзірбайжан

«ЛЕЗЗЕТ ГИДА САНАЕ» ЖШҚ
Нахшыван Автономиялық Республикасы Нахшыван қ.
“VEYSELOGLU” ЖШҚ

Әзірбайжан, Баку қ, Кишлы Екінші Энине кенті, 2
8 10 994 55 201 10 14